LOGO NY Umeå Yogaskola MOBIL


RETREAT I HÄLSINGLAND 17-20 JUNI: DE 5 ELEMENTEN/PANCHA TATTWAS - TYST RETREAT

Ett av de viktigaste målen med yoga och tantra är att leva i harmoni med de fem yttre och inre elementen (pancha tattwas): jord, vatten, eld, luft och rymd. Detta mål uppnås bland annat med hjälp av olika yogaövningar, men också visdomen från Ayurveda, den indiska hälsokonsten. De fem elementen påverkar hela tiden vår fysiska och mentala hälsa men kan också fungera som en katalysator för personlig och andlig utveckling.
 
Under helgen kommer vi att göra en resa genom dessa element på ett subtilt, inre plan med hjälp av asanas, pranayama, mantra, meditation och yoga nidra. Hela retreaten praktiseras under total tystnad.


Hela retreaten praktiseras under tystnad.

ANMÄLNINGSFORMULÄR:

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här

DATUM:

Vi inleder med samling torsdag 17 juni kl.17.00.
Kom gärna i god tid innan vi startar så att du kan installera dig i ditt rum innan samlingen. Kvällsmat serveras kl. 18.30. Kursen avslutas på söndag 20 juni kl.14.00 efter lunch.

Mouna (tystnad) kommer att praktiseras efter kirtan torsdagkväll fram till efter frukost söndagmorgon, med avbrott
under föredragstiden.

PRIS:

3.600:-

LÄRARE:

Susanne Sadhana Mala Edenor, yoga- och meditationslärare, startade och driver Umeå Yogaskola sedan år 2001.

Mattias Gopala Hagman, yoga- och meditationslärare, beteendevetare och ayurvedisk hälsorådgivare, startade Gävle Yogaskola 2001. 

Susanne och Mattias är affilierade till Satyananda Yoga Sverige och håller sedan år 2001 regelbundet kurser och föredrag till allmänheten, företag och organisationer. Sedan 2006 leder Susanne och Mattias den nationella yogalärarutbildningen inom Satyananda Yoga Sverige.

KURSINFO:

Kursen hålls på Satyananda Yoga Sveriges kursgård i Gässlingsbo, en mil utanför Bollnäs.

Utöver meditation praktiserar vi:
Asana - kroppsövningar 
Pranayama - andningsövnignar
Yoga nidra - djupavslappning
Kirtan - mantrameditation
Karma yoga - praktiskt arbete med en meditativ attityd 

SCHEMA:

5.30 Uppstigning
6.00-8.00 Yoga: kroppsövningar, andningsövningar, meditation
8.30 Frukost
9.30-10.50 Föreläsning
11.00-12.50 Karmayoga - yoga i handling
13.00 Lunch
14.00-16.00 Ledig tid
16.00-18.00 Yoga: kroppsövningar, djupavslappning, meditation
18.30 Kvällsmat
20.00-21.00 Kirtan: mantrameditation
21.15 Sovdags

Om yoga:

Skolgatan 95, 903 31 Umeå  |  www.umeayogaskola.se
Telefon: 070-628 26 55  |  E-post: info@umeayogaskola.se
Plusgiro: 10 27 72-1