LOGO NY Umeå Yogaskola MOBIL

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här


WORKSHOP 19 JUNI: PRATYAHARA - HANTERA SINNESINTRYCK FÖR ÖKAD FRID OCH LYCKA MED SWAMI MAITREYI

Pratyahara är en del av den yogagren som kallas Raja Yoga. Syftet med Raja Yoga är att lära sig att hantera sinnesuttrycken och intrycken i relation till vår kontakt med den yttre världen och att förstå vårt sinne, varför vi tänker, känner och handlar som vi gör.

Pratyahara är den metod som lär oss att först lära känna våra sinnen, våra tankar, känslor och handlingar genom att betrakta utan att döma för att sedan lära oss att använda våra sinnen och sinnet på ett positivt och konstruktivt sätt, så att våra tankar och känslor blir positiva och konstruktiva och på så sätt blir också våra handlingar och vårt agerande positivt och konstruktivt.
 
Pratyahara är också en metod att rensa i sinnet, precis som vi rensar på vinden kan vi också rensa hjärnvinden, gamla minnen som vi inte har användning för längre men som fortfarande påverkar vårt tänkande och agerande. Genom de olika pratyahara teknikerna går vi djupare och djupare in i sinnet tills vi kommer till en punkt där vi kan uppleva stillhet, frid och inre lycka.

Workshopen innehåller både praktik och teori.

ANMÄLNINGSFORMULÄR:

LÄRARE:

Swami Maitreyi började praktisera Yoga i Uppsala på Uppsala Yogaskola 1985. Hon gick den första yogalärarutbildningen ledd av Swami Omananda och Swami Nirvikalpananda och undervisade på skolorna i Uppsala och Stockholm.

1992 åkte hon till Bihar School of Yoga för att delta i en 6 månaders Sannyas kurs under ledning av Swami Niranjanananda. Under de 6 månaderna bestämde hon sig för att leva ett liv som sannyas och dedikera sitt liv till yoga och sannyas.

De senaste 10 åren har hon levt och verkat i Colombia och har hållit kurser och seminarier i stora delar av Sydamerika.

Om yoga:

Skolgatan 95, 903 31 Umeå  |  www.umeayogaskola.se
Telefon: 070-628 26 55  |  E-post: info@umeayogaskola.se
Plusgiro: 10 27 72-1