LOGO NY Umeå Yogaskola MOBIL

WORKSHOP MED MATTIAS GOPALA FRÅN GÄVLE YOGASKOLA 11-12 OKTOBER: RAJA YOGA

”The highest sadhana in life is 
mind management, not meditation”
 
- Swami Niranjanananda

Raja yoga är den yogaform som vi använder för att rena, balansera och utveckla sinnet. Målet är Sanyam, en total balans av hela vår personlighet. Detta mål uppnås genom att följa de åtta stegen av mental träning som beskrivs av Patanjali i texten Yoga Sutras. Med hjälp av teknikerna i raja yoga kan våra vardagliga rutiner förvandlas till stunder av djupare insikt och glädje.

Workshopen ger dig verktyg för att höja din livskvalitet och påverka din mentala och emotionella hälsa i en mer positiv riktning och en förståelse för hur du praktiskt kan aktivera denna process både på yogamattan och i det dagliga livet.

Du kan välja att delta enbart fredag eller både fredag & lördag
Fredag 18.00-21.00
 
Under fredagen ligger tonvikten vid de teoretiska delarna. En bakgrund och översikt ges över yoga sutras, en av de viktigaste skrifterna för raja yoga. Vad är enligt yoga sutras orsaken till lidande och vad är lösningen? Vilka olika mentala tillstånd går vi igenom och varför? Vad är det som håller oss tillbaka och vad för oss framåt?
 
Lördag 9.00-11.00, 13.00-16.00
 Under lördagen omsätter vi teorin i praktiken genom övningar från yoga sutras: mental förberedelse (yamas och niyamas, korrekt kroppsposition (asana), reglering av energi (pranayama), tillbakadragandet av sinnet från den yttre världen (pratyahara), koncentration av sinnet (dharana), meditation (dhyana) och upplösandet av sinnet (samadhi).
Dagen avslutas med mantrameditation och Kirtan.

Mattias Gopala Hagman
Yoga- och meditationslärare, beteendevetare och ayurvedisk hälsorådgivare startade Gävle Yogaskola 2001 och är affilierad till Satyananda Yoga Sverige. Han håller regelbundna kurser och föredrag till allmänheten, företag och organisationer.

Sedan 2006 är han även en av ledarna för den nationella yogalärarutbildningen inom Satyananda Yoga Sverige. Initierad till Karma Sannyasa av Swami Niranjan Saraswati i Slovenien maj 2006.
 

DATUM:

11-12 oktober
Fredag kl. 18.00-21.00 
Lördag kl. 9.00-11.00, 13.00-16.00

PRIS:
Fredag & lördag 1.600:-, inkl. anmälningsavgiften
Endast fredag 750:-

Anmälningsavgift, 300:-, betalas in när du får kallelsen för att bekräfta anmälan och boka din plats.

LÄRARE:

Gopala Mattias Hagman, Gävle Yogaskola
 

ANMÄLNINGSFORMULÄR:

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här

Om yoga:

Skolgatan 95, 903 31 Umeå  |  www.umeayogaskola.se
Telefon: 070-628 26 55  |  E-post: info@umeayogaskola.se
Plusgiro: 10 27 72-1