LOGO NY Umeå Yogaskola MOBIL

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här


WORKSHOP 17 JUNI: YOGA I VARDAGEN MED SWAMI MAITREYI

Genom yogan kan vi lära oss att leva ett mer glädjefyllt, avspänt, harmoniskt och kreativt liv.
 
Yoga är inte bara att göra yogaövningar en gång i veckan eller en halvtimme varje dag utan att använda de olika yogaövningarna och verktygen i vår vardag och börja att leva yoga, inte bara öva yoga. Genom yogan lär vi oss att hitta den inre glädjen som sedan blir ett spontant uttryck i vårt umgänge, tankar, känslor och beteende.
 
Syftet med denna workshop är att titta på de yogaövningar, koncept och verktyg som kan hjälpa oss att leva yoga i varje stund, att uppleva det glädjefyllda, positiva och vackra i livet och att hitta sätt att uttrycka vår inre glädje och kreativitet.

Workshopen innehåller både praktik och teori.

ANMÄLNINGSFORMULÄR:

LÄRARE:

Swami Maitreyi började praktisera Yoga i Uppsala på Uppsala Yogaskola 1985. Hon gick den första yogalärarutbildningen ledd av Swami Omananda och Swami Nirvikalpananda och undervisade på skolorna i Uppsala och Stockholm.

1992 åkte hon till Bihar School of Yoga för att delta i en 6 månaders Sannyas kurs under ledning av Swami Niranjanananda. Under de 6 månaderna bestämde hon sig för att leva ett liv som sannyas och dedikera sitt liv till yoga och sannyas.

De senaste 10 åren har hon levt och verkat i Colombia och har hållit kurser och seminarier i stora delar av Sydamerika.

Om yoga:

Skolgatan 95, 903 31 Umeå  |  www.umeayogaskola.se
Telefon: 070-628 26 55  |  E-post: info@umeayogaskola.se
Plusgiro: 10 27 72-1