LOGO NY Umeå Yogaskola MOBIL


RETREAT I HÄLSINGLAND 2-5 juli: PRATYAHARA - TYST RETREAT

Med hjälp av pratyahara kan vi behålla ett inre lugn i vardagens utmanande situationer
 

Temat för denna tysta retreat är Pratyahara, en metod inom yoga för att ta uppmärksamheten och energin från den yttre världen och samla den inåt. När vi bemästrar pratyahara kan vi lättare hushålla med vår energi och rikta vår uppmärksamhet med syfte att gå djupare i meditation.

Pratyahara är steget före Dharana, koncentration, och utan pratyhara är varken koncentration eller meditation (Dhyana) möjligt.

Hela retreaten praktiseras under tystnad för att underlätta pratyahara.

ANMÄLNINGSFORMULÄR:

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här

DATUM:

Vi inleder med samling torsdag 2 juli kl.17.00.
Kom gärna i god tid innan vi startar så att du kan installera dig i ditt rum innan samlingen. Kvällsmat serveras kl. 18.30. Kursen avslutas på söndag 5 maj kl.14.00 efter lunch.

Mouna (tystnad) kommer att praktiseras efter kirtan torsdagkväll fram till efter frukost söndagmorgon, med avbrott
under föredragstiden.

PRIS:

2.900:-

LÄRARE:

Susanne Sadhana Mala Edenor, yoga- och meditationslärare, startade och driver Umeå Yogaskola sedan år 2001.

Mattias Gopala Hagman, yoga- och meditationslärare, beteendevetare och ayurvedisk hälsorådgivare, startade Gävle Yogaskola 2001. 

Susanne och Mattias är affilierade till Satyananda Yoga Sverige och håller sedan år 2001 regelbundet kurser och föredrag till allmänheten, företag och organisationer. Sedan 2006 leder Susanne och Mattias den nationella yogalärarutbildningen inom Satyananda Yoga Sverige.

KURSINFO:

Kursen hålls på Satyananda Yoga Sveriges kursgård i Gässlingsbo, en mil utanför Bollnäs.

Utöver meditation praktiserar vi:
Asana - kroppsövningar 
Pranayama - andningsövnignar
Yoga nidra - djupavslappning
Kirtan - mantrameditation
Karma yoga - praktiskt arbete med en meditativ attityd 

SCHEMA:

5.30 Uppstigning
6.00-8.00 Yoga: kroppsövningar, andningsövningar, meditation
8.30 Frukost
9.30-10.50 Föreläsning
11.00-12.50 Karmayoga - yoga i handling
13.00 Lunch
14.00-16.00 Ledig tid
16.00-18.00 Yoga: kroppsövningar, djupavslappning, meditation
18.30 Kvällsmat
20.00-21.00 Kirtan: mantrameditation
21.15 Sovdags

Om yoga:

Skolgatan 95, 903 31 Umeå  |  www.umeayogaskola.se
Telefon: 070-628 26 55  |  E-post: info@umeayogaskola.se
Plusgiro: 10 27 72-1