LOGO NY Umeå Yogaskola MOBIL

NY INTRODUKTION YOGALÄRARUTBILDNING/FÖRDJUPANDE STUDIER 22-26 AUGUSTI 2018

Ny start av yogalärarutbildning/fördjupade studier 22-26 augusti. Utbildningen sträcker sig över två år och inkluderar 55 kursdagar på kursgården i Hälsingland och tre kursdagar i Gävle. Utbildningen är också till för dig som enbart har för avsikt att fördjupa dina kunskaper i yoga. Yogautbildningen omfattar traditionella yoga- och meditationstekniker, såsom de förts vidare av Swami Satyananda och Swami Niranjanananda.

Kursledare: 
Susanne Sadhana Mala Edenor, Umeå Yogaskola, Mattias Gopala Hagman, Gävle Yogaskola och Lena JayAtma Setterwall, Lavandula Yogaskola. Sedan 2006 leder Susanne och Mattias den nationella yogalärarutbildningen inom Satyananda Yoga Sverige.
De flesta delarna av utbildningen hålls på Satyananda Yoga Sveriges kursgård »
 

"If you want to work as a yoga teacher, the first commitment you have to make is to be sincere to yoga. Otherwise you can teach, but you will not be a representative of yoga, not someone who understands yoga. As a yoga teacher, you have to practise living yoga. Live your day with a yogic attitude, and be the witness, the observer, the drashta, of yourself"

- SWAMI NIRANJANANANDA

Skolgatan 95, 903 31 Umeå  |  www.umeayogaskola.se
Telefon: 070-628 26 55  |  E-post: info@umeayogaskola.se
Plusgiro: 10 27 72-1 | Swish: 123 381 18 17