LOGO NY Umeå Yogaskola MOBIL

FORTSÄTTNING 

Lektion 2

Lektion 4

Lektion 6

Lektion 14

Lektion 15 Pawanmuktasana serie 1
(enbart asanasdelen)

YOGA NIDRA -DJUPAVSLAPPNING

Om du deltar i Grund-, Fortsättningskurs eller Gravidyoga har du möjlighet att utöva hemma online om du inte kan eller vill ta dig till yogaskolan. Tillfällen från dessa kurser har du ej tillgodo efter avslutad kurs. 

Lösenord med instruktioner skickas ut i början av kursen dagen efter första klassen om inbetalningen kommit in. Skicka annars ett mail till info@umeayogaskola.se om du betalar in senare och be om inlogg.
Klassen ligger uppe en vecka och byts sedan ut mot kommande lektion under tisdagen.

Alla yogaklasser är copyright Umeå Yogaskola och det är inte tillåtet att dela dem vidare.

MEDITATION - MUDRAS SOM BALANSERAR ELEMENTEN

Meditation utan mantra Om

Meditation med mantra Om

Avslutande mantra: Om Om Om, Om Shanti Shanti Shanti, Hare Om

1. Jnana mudra

2. Prithvi mudra

3. Apana mudra

4. Prana mudra

5. Dhyana mudra

6. Shoonya vayu mudra

Skolgatan 95, 903 31 Umeå  |  www.umeayogaskola.se
Telefon: 070-628 26 55  |  E-post: info@umeayogaskola.se
Plusgiro: 10 27 72-1  |  Swish: 123 381 18 17