LOGO NY Umeå Yogaskola MOBIL

VÅRA KURSER

Kurserna är uppbyggda som en process där vi bygger vidare och går djupare med de yogaövningar vi gått igenom under tidigare lektioner. Lektionerna är väl genomtänkta i förväg men läraren lyssnar också till gruppen och dess behov. Det säkerställer att ingen i gruppen blir lämnad åt sitt öde. Gruppen avancerar som en helhet under kursens gång.

Våra kurser i yoga och meditation följer ett holistiskt sätt att lära ut yoga enligt Satyananda Yogas principer. Det innebär att varje lektion är uppdelad i fyra moment. Det kan finnas avvikelser från detta sätt i specialkurser.

Vi börjar alltid med asana - kroppspositioner som sedan följs av pranayama - andningstekniker. Vi tillämpar en liggande djupavslappningsteknik - yoga nidra och avslutar med sittande meditation. Med dessa fyra moment som hör till yoga har du tränat och berört hela dig.

Yogaövningar som utförs med uppmärksamhet och medvetenhet har en avslappnande påverkan på alla plan - fysiskt, mentalt och emotionellt. Vidare leder övningar till frigörande av stress, avlägsnande av stelhet och spännningar i kropp och sinne, och ytterst till insikt om vår sanna natur.

Att tänka på:

Ha mjuka och bekväma kläder på dig under yogautövandet. 
Vänligen stäng av mobilen innan du kommer in i kurslokalen. 
Undvik att dricka vatten under lektionen - det går dock bra att dricka före och efter.  
Det bör gå 3 timmar från det att du äter en större måltid till lektionen. Något lättare ex. frukt går bra att äta timmen innan. 

Ovanstående är till för att du ska få ut så mycket som möjligt av din yogakurs.

I yogarummet praktiserar vi "Mouna" - medveten tystnad. Undvik samtal som inte är direkt relaterat till undervisningen. Även utanför yogarummet bör högljudda samtal undvikas. 

Om yoga:


www.umeayogaskola.se » | info@umeayogaskola.se
Järnvägsallén 20, 903 28 Umeå | 070-628 26 55
Plusgiro: 10 27 72-1  |  Swish: 123 381 18 17