LOGO NY Umeå Yogaskola MOBIL

SATYANANDA YOGA

Satyananda Yoga inkluderar ett brett spektrum av olika yogasystem som kan praktiseras av alla, oavsett bakgrund, ålder och fysiska förutsättningar. Genom ett förhållningssätt som inbegriper medvetenhet om alla aspekter av vårt varande hjälper Satyananda Yoga utövaren att utveckla hälsa, sinnesfrid, inspiration och livsglädje.

Satyananda Yoga är en tradition som har sina rötter i klassisk, traditionell yoga. Den undervisning som ges vid Satyananda Yoga Sveriges skolor följer de yoga- och meditationstekniker som förmedlats av Bihar School of Yoga i Indien. Satyananda Yoga lär ut de
ursprungliga teknikerna så som de vuxit fram och använts i Indien under flera tusen år.

Satyananda Yoga inkluderar alla de fem traditionella yogaformerna som var och en ger möjlighet till ett ökat medvetande och andlig mognad:

1. Hatha yoga

För att rena och stärka kroppen och sinnet.

2. Jnana yoga

För mental stabilitet, visdom och självinsikt.

3. Bhakti yoga

För känslomässig stabilitet och kanalisering av emotioner.

4. Karma yoga

För närvaro, uppmärksamhet och generositet - meditation i handling.

5. Raja Yoga

För förståelse och kontroll över sinnet. Mental träning i form av attityder, avslappning, koncentration och meditation.

Det finns möjlighet för var och en att hitta den form och inriktning i yogan som passar den egna individens behov och ambitioner bäst.

Satyananda Yoga passar för alla åldrar
och alla nivåer och ger redskap till hälsa,
sinnesro, inspiration och livsglädje.

Satyananda Yoga lägger stor vikt vid att utveckla närvaro och att acceptera sig själv som man är just nu - sin kropp, sina tankar och känslor. Att acceptera sig själv som man är, är en viktig tantrisk princip, en förutsättning för möjligheten att förändras. Förändring, i den mån den behövs, inträffar sedan som en naturlig konsekvens av ett regelbundet utövande av yoga och meditation.

Medvetenhet är ett centralt begrepp inom yoga. Att vara medveten innebär att vara ständigt närvarande i nuet - att vara uppmärksam. Med uppmärksamhetens hjälp upptäcker man spänningar och blockeringar av såväl fysisk som mental och emotionell natur. Man lär sig också att lösa upp dessa från grunden.

Avslappning är en viktig aspekt i alla slag av yogaövningar, men vi undervisar också i en särskild metod för systematisk avslappning på alla nivåer - Yoga Nidra.

Om yoga:

VAD ÄR SATYANANDA YOGA?


www.umeayogaskola.se | info@umeayogaskola.se 
Sveagatan 6, 903 27 Umeå | 070-628 26 55
Plusgiro: 10 27 72-1  |  Swish: 123 381 18 17